انتصاب دکتر رضا پیش قدم به عنوان سمت معاون آموزشی دانشگاه فردوسی

 

pishghadam

 

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر رضا پیش قدم استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را  به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

دکتر‌رضا پیش قدم استاد پیوسته گروه‌زبان‌ و ادبیات انگلیسی و استاد وابسته گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد می‎باشد. وی عضو بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۸۷، پژوهشگر برتر کشور در حوزه علوم‌انسانی در سال ۱۳۸۹، استاد برجسته بنیاد فردوسی در سال ۱۳۹۳ و استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۶ می‎باشد.

دکتر پیش قدم در حوزه روان شناسی آموزشی فعال بوده و معرفی مفاهیمی چون "هَیَجامد"، "فرضیه نسبیت حسی"، "هوش حسی- هیجانی" و "نوازه‌های آموزشی" از کارهای علمی ایشان می‌باشد. ایشان دارای بیش از100  مقاله در نشریات داخلی و خارجی در حوزه آموزش و یادگیری، 6 کتاب تالیف و ترجمه و شرکت در بیش از 30 همایش داخلی و خارجی می‌باشد. به عنوان سوابق اجرایی ایشان می‎توان از معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات (از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶) و معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده ادبیات (از سال  ۱۳۹۶ تا 1397 ) نام برد.