نود و پنجمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

Iran MSRT

نود و پنجمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی روز سه شنبه مورخ 1397/4/12 ساعت 8 الي 10در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه هاي اين گزارش ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه ها و موسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

1- مرکز آموزش علمی - کاربردی بازرگانی

2- مرکز آموزش علمی - کاربردی جهادکشاورزی

3- مرکز آموزش علمی - کاربردی میراث فرهنگی

4- مرکز آموزش علمی - کاربردی آستان قدس رضوی

5- مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر

6- مرکز آموزش علمی - کاربردی خوارزمی

7- مرکز آموزش علمی - کاربردی نیروی انتظامی

8- مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر یک

9- مرکز آموزش علمی - کاربردی فنی و حرفه ای مشهد

10- مرکز آموزش علمی - کاربردی قوه قضائیه

11- مرکز آموزش علمی - کاربردی تربت حیدریه

12- مرکز آموزش علمی - کاربردی حج و زیارت

13- مرکز آموزش علمی - کاربردی هلال احمر