دهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

دهمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در تاریخ اول دی ماه 1397 در سالن شورای طبقه اول سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که 15  تن از کارشناسان منتخب دانشگاه که بیشترین بازدید‌های مؤثر را در این دبیرخانه داشتند، شرکت کردند. مشکلات و دغدغه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی و فرایند پایان نامه و رساله در این مقاطع  از زمان ارایه پیشنهاده تا مرحله دفاع  توسط خانم ملیحه کازرانی رییس اداره آموزش دانشکده الهیات و آقای محمد نظام دوست کارشناس بخش پایان نامه های مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان  سوال ها و نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند.ومقرر شد کارگاه  های  دیگری  با این رویکرد برای کارشناسان در قالب هر کارگاه 120 دقیقه در روزهای شنبه در ساعت 14/30 تا 16/30 برگزار  شود
هدف کارگاه توان‌مندسازی و آشنایی آنان با دغدغه‌های پیش روی هیأت ناتک عتف خراسان رضوی است و استفاده  ازاین کارشناسان به عنوان کارشناس مسئول در بعضی بازدید‌ها است .

KARGAH DAHOM PIC2

KARGAH DAHOM PIC1

 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3