پنجمین ‌جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان


پنجمین ‌جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرائم آموزش عالی آزاد استان، روز شنبه مورخ 1397/10/22 ساعت 8 الی 10 صبح در محل سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید برگزار شد.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر جعفری ثانی دبیر محترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان و دبیر کارگروه، گزارشی از اقدامات انجام شده در یک ماه گذشته را ارائه کرد. سپس نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص تخلفات رایج در حوزه آموزش پزشکی به ویژه طب سنتی گزارش مستند خود را ارائه نمود. در ادامه جلسه، فرایند ثبت شرکت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به وجود قوانین بالادستی معین، همه دستگاه‌های اجرایی حاضر در کارگروه مکلف شدند بر اجرای این قوانین، نظارت جدی به عمل آورند و شرکت‌های متخلف در حوزه نظارت خود را به مراجع قضائی معرفی و اطلاع‌رسانی نمایند.
در این جلسه مقرر شد؛ افراد حقیقی و یا حقوقی که جهت فعالیت خود از اداره ثبت شرکت‌ها مجوز دریافت کرده‌اند، مکلف هستند قبل از انجام هرگونه فعالیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری، از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اداره ارشاد اسلامی، اداره آموزش و پرورش، سازمان فنی و حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز فعالیت خاص دریافت نمایند.  
همچنین در این جلسه مقرر شد تمامی مؤسسات آموزش عالی آزاد استان، تمامی گواهینامه‌های صادر خود را طی سنوات گذشته و از این به بعد در سامانه استعلام که به همین منظور طراحی شده است، ثبت نمایند.
در این جلسه پرونده چند فرد و مؤسسه غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدامات لازم در خصوص معرفی آن‌ها به مراجع ذیربط به عمل آید.
در پایان جلسه از زحمات و اقدامات جناب آقای دکتر جوان‌بخت، بازپرس محترم شعبه 751 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 در راستای رسیدگی به پرونده‌های افراد حقیقی و حقوقی متخلف در حوزه آموزش عالی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

WhatsApp Image 2019-01-13 at 02.45.33