یازدهمین  کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

یازدهمین  کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در تاریخ بیست و سوم  دی ماه 1397 در سالن شورای طبقه اول سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که 15 تن از کارشناسان منتخب دانشگاه که بیشترین بازدید‌های مؤثر را در این دبیرخانه داشتند، شرکت کردند.  موضوعات ومشکلات آموزشی همچون تقویم آموزشی،برنامه سالیانه و نیمسال تحصیلی مستندات لازم برای کامل بودن پرونده‌ها و نحوه نظارت براین موضوعات توسط آقایان سید علی صالحی بایگی رییس اداره پذیرش و ثبت نام دانشگاه و خانم سمیه صدرا کارشناس مدیریت آموزشی دانشگاه و آقای محمد محمدخانی  رییس اداره آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارشناسان  سوال‌ها و نظرات خود را در این خصوص ارائه نمودند.
شایان ذکراست هدف کارگاه توان‌مندسازی و آشنایی آنان با دغدغه‌های پیش روی هیأت ناتک عتف خراسان رضوی در خصوص بازدید کیفی و استفاده  ازاین کارشناسان به عنوان کارشناس مسئول در بعضی بازدید‌ها است .


WhatsApp Image 2019-01-14 at 01.10.292 WhatsApp Image 2019-01-14 at 01.10.291

WhatsApp Image 2019-01-14 at 01.10.293

WhatsApp Image 2019-01-14 at 01.28.19

 

 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3