عدم اعتبار مدارک صادر شده توسط آکادمی بین‌المللی علوم و تکنولوژی ایران:

 

WhatsApp Image 2019-02-13 at 01.02.22