برگزاری ششمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی


ششمین کارگاه آموزشی هیأت نظارت و ارزیابی اموزش عالی خراسان رضوی در روز پنجشنبه 10 دی ماه 1394 با شرکت بیش از 40 نفر از دست اندرکاران هیأت مذکور متشکل از اعضای هیأت علمی، اعضای کارگروه‌های تخصصی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های مختلف خراسان رضوی که در بازدید از مراکز آموزشی با هیأت نظارت و ارزیابی همکاری می کنند، برگزار شد.هدف از برگزاری این کارگاه تبادل تجربه و هم فکری جهت ارتقاء کیفی و بهبود فرایندهای بازدیدها است.
در ابتدای این کارگاه، دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی ضمن خوش آمدگویی به حاضران به این موضوع اشاره کرد که بحث خانواده آموزش عالی به مفهوم خاص از اهمیت ویزه ای برخوردار است و اکنون وقت آن شده است که با تمام وجود احساس کنیم همه اعضای یک خانواده هستند و اگر توجه دقیق نشود مشکل ایجاد می شود.
وی با اشاره به مشکل عدم تصمیم سازی یکپارچه در نظام آموزش عالی و رشد کمی عرضه خدمات نسبت به تقاضا و کم شدن ارزش آن، ضرورت کنترل ها از لحاظ کمی و کیفی را خواستار شد.
دکتر کافی با اشاره به سوابق کاری خود در هیأت نظارت و ارزیابی خراسان رضوی، نظارت و کیفیت گرایی و جلوگیری از رشد بی رویه کمی آموزش عالی را مطرح و اضافه کرد که هرچند در بازدید های شهرستان دشواری و سختی هایی وجود دارد  ولی دستاوردهای خوبی دارد  و باعث می شود  از رویکردها و تصمیم سا زی های و نارسایی های  آنها نیز اگاهی پیدا کرد ه  و مهمتر اینکه  خانواده آموزش عالی استان خودش، خودش را کنترل می کند  و در جهت بهبود تلاش می کند.رییس هیأت نظارت و ارزیابی  آموزش عالی استان  با ابراز خوشحالی از ترکیب مناسب افراد شرکت کننده  در کارگاه  و آشنایی افراد با این هیأت به ارزشمند بودن بازدیدها اشاره و خواستار  توجه به رویکردهای جدید در بازدید ها شد . رویکرد جدید ی که باید در نظر گرفت  موضوعی است  که بیشتر در  بخش های  دولتی اتفاق می افتد  در بخشهای غیردولتی این اتفاقات باعرضه کنترل می شود، بعضی مواقع بعضی کارها ممکن است حرکت به سوی توسعه کیفی باشد ولی در عمل کمی است، مثلا به جای دانشجوی کارشناسی  مبادرت به جذب دانشچوی کارشناسی ارشد می کنند که اگر امکانات و زیر ساخت ها مناسب نباشد یا دانشجو در یک نرم  متعارف نباشد، ممکن است در ظاهر  توسعه کیفی باشد و لی در عمل کمی است  .لذا بیشتر  آسیب ها  در بخش دولتی از این نوع آسیب هاست .وی با اشاره به زیاد شدن دانشگاه ها در بخش دولتی، لزوم مدیریت و برنامه ریزی  در خصوص کوچک سازی  این  دانشگاه ها  را مطرح کرد به گونه ای که کمترین هزینه داشته باشد.
دکتر کافی¬با ابراز خوشحالی از کیفی گرا بودن  نگرش مدیریت جدید  در هیأت امناء های دانشگاه های  کشور و با اشاره به اقدامات  انجام شده هیأت نظارت و ارزیابی استان  در خصوص کنترل بی رویه آموزش عالی  در استان به ویژه  در بخش دولتی،ضرورت مطالعه در مورد هشت دانشگاه  زیر مجموعه هیأت امنا (به غیر از فردوسی مشهد و گلبهار)  اشاره  و شناخت مزیت های نسبی  هریک را ضروری دانست  تا در همان مزیت نسبی  رشته ایجاد شود  و از توسعه بی مورد جلوگیری شود.
 وی  در خصوص  موسسات آموزش عالی غیر دولتی  به این موضوع اشاره کرد که هدف از تشکیل  این موسسات  ارائه خدمت  و ارتقای  سطح فرهیختگی جامعه بود ولی با گذشت زمان  رقابت بیشتر  شده است  و اگر توسعه  کمی نباشد  با توجه به نرخ تورم  نمی توانند  ادامه  دهند، چون نرخ تورم  بیشتر  از افزایش شهریه هاست. همچنین  اگر در این موسسات  دانشجو کمتر از یک حدی  باشد ادامه کار آن ها ممکن نیست  و بهترین  راه کار تلفیق  این هاست ، در غیر این صورت  رقابت های  ناسالم  آن ها را ازبین  خواهد برد.
دکتر کافی در خاتمه ضمن سرمایه تلقی کردن مدعوین  به عنوان همکار هیأت نظارت و ارزیابی ، اظهار امید واری کرد که  این هیأت همچوم سالیان گذشته به عنوان هیأت پیشتاز  باقی بماند
 در این کارگاه  آقایان دکتر جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی ، فتاحی عضو هیإت مذکور و آهنچیان  مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه  دانشگاه  به ایراد سخن پرداختند.
کارگاه با جمع بندی پرسش و پاسخ مدعوین خاتمه یافت .      

 

 6.1  6.2
 1 2950  2-2950
 6.3 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3