2018-01-10-14-30-33  برگزاری پنجمین دوره آموزشی ویژه کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

به منظور کیفیت بخشی به روند بازدیدهای هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان و در آستانه دوره هشتم بازدیدها، یک  دوره آموزشی دو روزه در روزهای 16 و 17مهر ماه سال 1394 برگزار شد.
آقای دکتر کافی رئیس محترم دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در سخنانی با اشاره به عدم تطابق عرضه با تقاضا در نظام آموزش عالی کشور داشتن نگاه رانتی به  آن و استفاده ابزاری در جهت اهداف سیاسی که هدر رفت  سرمایه های اجتماعی را باعث می شود ، ضرورت سخت گیری مضاعف در هیأت های ممیزه ،هیأت های امناء و هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی ، نسبت به دانشگاه های که از بودجه عمومی استفاده می کنند را یادآور  شد و جلوگیری از رشد غیر نرمال مؤسسات را خواستار شد . در خاتمه با ضرورت نگاه متفاوت و ویژه به مؤسسات آموزش عالی که با سرمایه خصوصی اداره می شوند، به این موضوع اشاره کرده اند که باید آن ها را راهنمایی کرده و مشاوره دهیم که در بعضی موارد حتی در یکدیگر ادغام شوند تا افراد سرمایه هایشان را از دست ندهند و با ارتقای کیفیت، تأثیر در موفقیتشان داشته باشیم .
 در این دروه آقایان دکتر فتاحی عضو هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی در خصوص شاخص های کیفی در دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی و بازدیدهای هیأت نظارت استانی، آقای دکتر آهنچیان عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی در خصوص آمایش آموزش عالی استان ، آقای دکتر نوغانی عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی در خصوص ابزارهای جمع آوری اطلاعات (مصاحبه، مشاهده،گروه های کانونی) در بازدیدها ، آقای دکتر نوکاریزی عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و عضو کارگروه دانشگاه های دولتی و آموزشکده فنی و حرفه ای هیأت استانی در خصوص چگونگی تنظیم گزارشات و گزارش نویسی الکترونیکی و آقای دکتر جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت و ارزیابی استان درباره رویکرد های بازدیدهای دوره هشتم به ایراد سخن پرداخته اند.
این دوره که دومین روز آن در دانشگاه پیام نور واحد درود برگزار شده و کارشناسان در 5گروه با عنوان حلقه های کیفیت با موضوعات :
-گروه هم فکری (حلقه کیفیت) استانداریها، فضاهای کالبدی و آزمایشگاه ها و کارگاه ها
-گروه هم فکری (فرآیند بازدیدها)
-گروه هم فکری بازدید از مؤسسات آموزش عالی آزاد
-گروه هم فکری امور  پژوهش و فناوری و کتابخانه ها
-گروه هم فکری امور آموزشی پرونده های دانشجویان و مدرسان ، امور فرهنگی و خوابگاه ها
تشکیل و سرپرست هر یک از این حلقه های کیفیت ، نتایج مباحث مطرح شده در گروه خود را برای سایر کارشناسان ارائه دادند  و نتایج این دوره در قالب یک کتابچه چاپ خواهد شد.

 photo 2021-06-12 01-04-38

photo 2021-06-12 01-04-08

 photo 2021-06-12 01-59-26photo 2021-06-12 01-59-42

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3