یکصد-و-نهمین-جلسه-هیأت-نظارت،-ارزیابی-و-تضمین-کیفیت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری-خراسان-رضوی  نودمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد:

 

نودمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد روز یک شنبه مورخ 1397/12/5ساعت 10 الي 12 در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌هاي اين گزارش‌ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حکیم طوس
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی خراسان
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سلمان
  • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سناباد گلبهار