گزارش پخش شده تعطیلی تنها مرکز آموزش عالی شهرستان کلات در خبر ۱۶امروز از شبکه خراسان رضوی

برای مشاهده ویدیو اینجا کلیک کنید