یکصد-و-نهمین-جلسه-هیأت-نظارت،-ارزیابی-و-تضمین-کیفیت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری-خراسان-رضوی نود و یکمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد:

نود و یکمین جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد روز سه شنبه مورخ 1398/02/31ساعت 8:30 الي 10 در محل دبيرخانه هیأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان واقع در سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شد. لازم به ذكر است كه ابلاغيه‌هاي اين گزارش‌ها پس از تصويب هيأت نظارت و ارزيابي استان به دانشگاه‌ها و مؤسسات مذكور ارسال خواهد شد.

در این جلسه موارد زیر مورد برسی قرار گرفت:

  •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توس
  •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سناباد گلبهار
  •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی وحدت تربت جام
  •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان
  •     مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی حکیم توس
  •     مؤسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
  •     مؤسسه آموزش عالی آزاد دی سیستم