یکصد و دوازدهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

یکصد و دوازدهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی روز سه شنبه مورخ 1398/05/08 ساعت 10 الی 12 در محل سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد. در این جلسه گزارش‌های بازدید واحدهای دانشگاهی استان در قالب زیرنظام بررسی و برای هر یک از این زیرنظام‌ها تحلیل‌هایی ارائه و سپس مواردی به تصویب رسید.

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

 • آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران تربت حیدریه
 • آموزشکده فنی و حرفه‌ای شهید رجایی قوچان
 • آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران گناباد

دانشگاه‌های دولتی و وابسته به دستگاه‌های اجرایی(دانشگاه فرهنگیان)

 • دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه
 • مرکز آموزش عالی کاشمر
 • مجتمع آموزش عالی گناباد

دانشگاه آزاد

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
 • دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان
 • دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بجستان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

 • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی شاندیز
 • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی اترک
 • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی بهار
 • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی پارس رضوی
 • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی کاشمر
 • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی علوم اسلامی رضوی
 • مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی امام رضا(ع)