نهمین نشست تخصصی هیأت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

 نهمین نشست تخصصی هیأت‌های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف در تاریخ 6 و 7 شهریور ماه 1398 به میزبانی هیأت ناتک استان کردستان در دانشگاه سنندج برگزار شد.
دو محور از محورهای این نشست با عناوین فعالیت‌های غیرمجاز در آموزش عالی  و بررسی مسائل زیرنظام ‌های آموزش عالی با تأکید بر زیر نظام مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توسط هیأت ناتک عتف خراسان رضوی و یزد برگزار شد .
در این نشست دبیر و معاون دبیر ناتک عتف خراسان رضوی شرکت کردند.

 

 9 neshast

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3