اعضای  کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)


jafari new

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

kazemi

دکتر صدیقه کاظمی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیأت استانی


 

bigdeli

دکتر ایمال الله بیگدلی

نماینده زیرنظام مربوط

mehri

دکتر مهرداد مهری

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی


 

hedayati

مهندس مصطفی هدایتی باویل

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط (دبیر کارگروه)