اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی -غیرانتفاعی و مؤسسات آموزش عالی آزاد
 
 
jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

بیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه )

صفحه خانگی:http://www.um.ac.ir/~hsuny/

 

 

hamid reza taheri

دکترحمید رضا طاهری تربتی

یک نفر از اعضای هیاْت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی به انتخاب هیآت استانی

tayarani

دکتر محمد حسین طیرانی نجاران

نماینده زیر نظام مربوط

mahram

دکتر بهروز مهرام

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

rezaii

 

لیلا رضایی مقدم

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط(دبیر کارگروه)