اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

jafari new

دکتر حسین جعفری ثانی

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رئیس کارگروه)

ahmadi

دکتر سعید احمدی

یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیأت استانی


 

lotfi

مهندس محسن لطفی

نماینده زیر نظام مربوط

karami

دکتر مرتضی کرمی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

hedayati

 

مهندس مصطفی هدایتی باویل

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیرنظام مربوط (دبیر کارگروه)