همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید-۱۹»

 r 5 200712160305

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3