اطلاعات مراکز دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی

ردیف

نام مرکز

شهر

آدرس

تلفن

آدرس سایت/ایمیل

1

پردیس شهید هاشمی نژاد (خواهران)

مشهد

میدان تلویزیون- ابتدای رضاشهر- دانشگاه فرهنگیان

38784321

http://phd.cfu.ac.ir/

2

پردیس شهید بهشتی (برادران)

مشهد

زرگراه کلانتری- نرسیده به هتل پردیسان

38783094

http://pbm.cfu.ac.ir 

3

مرکز آموزش عالی ثامن الحجج(ع)

مشهد

بلوار دانشجو دانشجوی33

38924330

 http://samen.cfu.ac.ir

4

مرکز آموزش عالی دانشور نیشابور

نیشابور

بلوار جمهوری اسلامی

42217550

http://tbmt.cfu.ac.ir/ 

5

مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

تربت حیدریه

خیابان فردوسی- فردوسی جنوبی- فردوسی 59

52274624

 http://tmd.cfu.ac.ir

6

مرکز آموزش عالی علامه طباطبایی سبزوار

سبزوار

سی متری شهدای هویزه- تقاطع بیست متری

44648800

 http://tmd.cfu.ac.ir