درخواست از دانشگاه ها برای تمهيدات بيشتر جهت محافظت همكاران از شيوع جديد ويروس كرونا

photo 2021-12-12 09-57-49

photo 2021-12-12 09-57-57

برای دریافت کتابچه سیاست‌ها و راهبردهای نظام آموزش عالی کشور در مقابله با همه گیری کرونا اینجا کلیک کنید.

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3