یکصد و سی و چهارمین جلسه (فوق العاده) ستاد مقابله با کرونای استان


STifIMG11648448583657G-0

STifIMG11648448583657G-1

برای دریافت متن مصوبات اینجا کلیک کنید.

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3