اعضای کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری(مراکز رشد و فناوری)

dr gholizadeh

دکتر مصطفی قلی زاده

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه )

صفحه خانگی:http://prof.um.ac.ir/m_gholizadeh/
rajabzadehoghaz

دکتر قدیر رجب زاده اوغاز

نماینده مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری (مراکز رشد و فناوری)

heydari

دکتر اکبر حیدری تاشه کبود

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی (دبیر کارگروه)

صفحه خانگی: http://heidaritk.profcms.um.ac.ir/

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3