تاریخچه هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

 

در حوزه نظارت و ارزيابي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي كه به استناد آيين‌نامه شماره 3081/17/23 مورخه 87/2/25 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، موضوع تشكيل و فعاليت هيأت‌هاي نظارت و ارزيابي استاني بر عهده دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه قرار گرفته است، فعاليت هاي نظارتي اين دفتر بر عملكرد آموزشي مؤسسات آموزش عالي استان اعم از دولتي، غيردولتي، آزاد اسلامي، پيام نور، علمي-كاربردي و آموزش هاي عالي آزاد از سال 1387 آغاز شد.

 

مهمترين فعاليت‌هاي اين حوزه تشكيل تيم‌هاي بازديد متشكل از اعضاي هيأت علمي و كاركنان و برگزاري همايش‌هاي آموزشي براي اعضاي اين تيم‌ها، برنامه ريزي و هماهنگي براي انجام دو دور بازديد كامل از كليه 130 مؤسسه آموزش عالي فعال استان و ارسال خلاصه گزارش بازديدها همراه با تحليل آن‌ها و مستندات لازم به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است. به علاوه با تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي براي چهار گروه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، مراكز آموزش عالي علمي-كاربردي، واحدها و مراكز پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و آزاد اسلامي در سال 88؛ تاكنون جلسات متعددي از اين كارگروه هاي تخصصي به منظور بررسي و تحليل گزارش بازديدها و بررسي شكايات احتمالي تشكيل گرديده است.

 

همچنین بنا به ابلاغ وزارت متبوع در سال 1388، كارگروه ويژه اي براي تدوين سند چشم انداز آموزشي عالي استان تشكيل گرديد. این كارگروه نيز با تشكيل چندين جلسه گزارش كامل وضعيت آموزشي عالي استان را در سال 1388 و به وزارت متبوع ارسال نمود كه به اذعان مسئولين آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كليه فعاليت هاي دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه در اين حوزه در نوع خود بي‌نظير بوده است و الگويي مناسب براي عملكرد دفاتر نظارت و ارزيابي ساير دانشگاه‌هاي كشور محسوب مي شود.

 


رؤساء هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی از آغاز تا کنون

   
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دوران تصدی صفجه خانگی
دکتر علی‌ رضا عاشوری استاد 86 ـ 92  http://ashouri.profcms.um.ac.ir/ 
دکتر محمد کافی استاد  92-ادامه دارد  http://m.kafi.profcms.um.ac.ir
   

 

دبیران هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی از آغاز تا کنون

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دوران تصدی صفجه خانگی
دکتر بهروز مهرام دانشیار  86 ـ 92  http://www.um.ac.ir/~bmahram/
دکتر حسین جعفری ثانی دانشیار  92- ادامه دارد  http://hsuny.profcms.um.ac.ir
   

 

اهداف:

 

    شناسایی نقاط ضعف و قوت و چالش‌ها و فرصت‌های مؤسسه‌های استان

    نهادینه‌سازی فرهنگ نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه‌‎های استان

    ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و فرهنگی- اجتماعی و اداری و پشتیبانی در مؤسسه‌های استان

    افزایش بهره‌وری با استفاده از فرایند نظام‌مند نظارت و ارزیابی در مؤسسه‌های استان

    تضمین کیفیت نظام‌مند درمؤسسه‌های استان از طریق بررسی وضعیت موجود با استانداردهای ملی و منطقه‌ای

    پاسخگو نمودن مؤسسه‌های استان نسبت به عملکرد و کیفیت فعالیت‌ها و برنامه‌های خود

    حمایت و پشتیبانی از نوآوری‌ها در ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری در سطح آموزش عالی استان

    جلب مشارکت مؤسسه‌ها، نهادها و انجمن‌های استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری

    کمک به شکل‌گیری شبکه‌های ارزیابی و تضمین کیفیت در سطح زیرنظام‌ها و مؤسسه‌های استان

وظایف هیأت استانی:

تحلیل زیرنظام‌ها

        شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالش‌ها و فرصت‌های مؤسسه‌های آموزش عالی استان و پیگیری راهکارهای تضمین کیفیت آن‎‌ها

        ارائه گزارش تحلیلی به طور سالانه به مرکز از وضعیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی و اداری و پشتیبانی مؤسسه‌ها و زیرنظام‌های مستقر در استان

برنامه ریزی‌، نظارت و ارائه گزارش مستمر از مؤسسه‌های استان

        نظارت و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوشی، فناوری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و اداری و پشتیبانی واحدها و مؤسسه‌های استان

        نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت

        نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌ها و خط مشی مرکز

        ثبت و ضبط دقیق گزارش‌ها و تشکیل پرونده و بایگانی سوابق نظارتی و ارزیابی برای هر یک از مؤسسه‌های استان

        تهیه و تدوین برنامه سالیانه نظارت و ارزیابی استانی و ارسال آن به مرکز

        پی‌گیری موارد ارجاعی از سوی مرکز و ارسال نتایج آن به مرکز

ارزیابی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت

        تلاش برای نهادینه‌سازی شبکه‌های ارزیابی درونی و تضمین کیفیت در مؤسسه‌های استان

        نظارت بر روند ارزیابی درونی و برنامه‌های بهبود کیفیت در گروه‌ها و واحدهای استانی

        پی‌گیری برنامه‌ها و اقدامات بهبود کیفیت بر اساس نتایج ارزیابی درونی واحدها و گروه‌های مؤسسه‌های استان

        حمایت از مؤسسه‌ها، نهادها و انجمن‌های استان در ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و فناوری

فرهنگ‌سازی و توانمدسازی مؤسسه‌ها

        نظارت بر برنامه‌های توانمندساز مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان مؤسسه‌های استان

        برگزاری کارگاه‌ها، گردهمایی‌ها و سمینارها در راستای ارتقاء کیفی مؤسسه‌ها

        تلاش برای فرهنگ‌سازی در مؤسسه‌های استان به منظور پاسخگو بودن نسبت به کیفیت عملکرد برنامه‌های خود

        فرهنگ‌سازی به منظور بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی در نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های استان

        مشارکت فعالانه اعضا و کارشناسان هیأت استانی در همایش‌ها، نشست‌ها، کارگاه‌ها و دروه‌های توانمندسازی برگزار شده از سوی مرکز

تعامل و همکاری در استان

        تعامل نظام‌مند و روش‌مند با واحد مدیریت نظارت و ارزیابی در زیرنظام‌های آموزش عالی استان

        تعامل با نهادهای اعتباربخشی، سطح بندی و رتبه‌بندی در سطوح منطقه‌ای و ملی

        همکاری و تعامل با انجمن‌های علمی و تخصصی غیردولتی مورد تأیید وزارت در ارزیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی در استان

        همکاری و همراهی با گروه‌های اعزامی از سوی مرکز

        همکاری و تعامل با مرکز در خصوص ارزیابی عملکرد مؤسسه‌های دولتی استان