اطلاعیه برگزاری اولین رویداد بزرگ علمی در زمینه سیاست گذاری در آموزش عالی ایران

 big 6d650ed1-5cb0-48e2-b6dd-23e61b00f754poster4

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراحعه فرمایید

http://www.pmhei.ir/

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3