دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در  نظام‌های دانشگاهی

 aa

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید

qaus.alzahra.ac.ir

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3