اطلاعات مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

ردیف نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت/ایمیل
1 مرکز تایباد تایباد کیلومتر 2 جاده مشهد 4533540 www.taybad.ac.ir
2 واحد درگز درگز جنب پلیس راه درگز به قوچان 46238028 http://d-iau.ac.ir
3 واحد نیشابور نیشابور خیابان پژوهش 42621901 www.iau-neyshabur.ac.ir
4 واحد قوچان قوچان کیلومتر 4 جاده قوچان - مشهد 47011001  www.iauq.ac.ir
5 واحد تربت حیدریه تربت حیدریه شهرک ولی عصر(عج) - پلاک 140 52294958  www.iautorbat.com
6 مرکز خواف خواف  خیابان فرمانداری - روبروی بیمارستان
54231103   www.iaukhaf.ac.ir
7 واحد گناباد گناباد میدان بسیج - بلوار دانشگاه   57255000 www.iau-gonabad.ac.ir
8 مرکز تربت جام تربت جام کیلومتر 10 جاده مشهد 52510221 iautj.ac.ir/index.php/fa
9 مرکز جوین جوین بلوار عطاملک جوینی - میدان حر 44220010 iau-jovein.ac.ir
10 مرکز سرخس سرخس خیابان امام‌خمینی - جنب پارک کوثر 5229004 iausarakhs.ac.ir
11 واحد کاشمر کاشمر بلوار سید مرتضی 55250501 www.iaukashmar.ac.ir
12 مرکز فریمان فریمان شهرستان فریمان - کیلومتر 4 جاده سد فریمان 34631012 http://fiau.ac.ir
13 مرکز بجستان بجستان  میدان ولی عصر -  کوچه مسجد صاحب الزمان 56526954 www.iaubajestan.ir
14 واحد مشهد مشهد قاسم‌آباد (شهرك غرب) - بلوار امامیه - تقاطع استاد یوسفی 36620154 mshdiau.ac.ir
15 واحد سبزوار سبزوار میدان دکتر علی شریعتی - انتهای بلوار دکتر سیادتی 41442000 www.iaus.ac.ir
16 واحد بردسکن بردسکن کیلومتر 2 جاده کاشمر - بردسکن 55426203 www.iaubc.ac.ir
17
مرکز رشتخوار رشتخوار
     

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3