اطلاعات مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

ردیف نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت/ایمیل
1
واحد بجستان  بجستان  بلوار معلم، بلوار دانشگاه، خیابان دانشگاه 051-56226565 bajestan.razavi.pnu.ac.ir
2
واحد بردسکن بردسکن خیابان طالقانی جنب راهنمایی رانندگی 051-55427201  
3
واحد تایباد تایباد بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور  051-54526500 http://taybad.razavi.pnu.ac.ir/portal/home/ 
4
واحد تربت جام تربت جام بلوار امام خمینی 051-52511900
5 مرکز تربت حیدریه تربت حیدریه شهرک ولیعصر (عج) 051-52294011 trh.razavi.pnu.ac.ir
6 واحد جغتای جغتای جاده کمربندی - بعد از اداره هلال احمر - ضلع غربی پارک جنگلی 051-45623804 joghatai.razavi.pnu.ac.ir
7 واحد جوین جوین کیلومتر یک جاده کشت و صنعت 051-45223191 pnujovein.blogfa.com
8 واحد چناران  چناران  خیابان شهید بهشتی - بهشتی 2 - مقابل پمپ بنزین  051-46130017  chenaran.razavi.pnu.ac.ir
9 واحد خواف خواف ميدان معلم - بلوار ولی عصر (ع) - خيابان دانشگاه 051-54229315 www.khafpnu.ac.ir
10 واحد دررود نیشابور شهر دررود - خیابان امام خمینی ( ره) 051-43232143  
11 واحد درگز   درگز کیلومتر 1 جاده قوچان، جنب پمپ گاز
 051-46227050 dargaz.razavi.pnu.ac.ir
12 واحد رشتخوار رشتخوار   انتهای خیابان امام خمینی  051-56222121 roshtkhar.razavi.pnu.ac.ir
13 مرکز سبزوار سبزوار انتهای سی متری دانشگاه، بلوار سیادتی 051-44652095 pnusab.razavi.pnu.ac.ir
14 واحد سرخس سرخس انتهای خیابان دانشگاه 051-34528500 sarakhs.razavi.pnu.ac.ir
15 واحد سرولایت نیشابور سرولایت، شهر چکنه 051-42073910 www.pnusarvelayat.blogfa.com
 16 مرکز فریمان  فریمان  خیابان سعد، بعد از پارک جنگلی 051-34626300  www.pnufariman.ac.ir
17 مرکزقوچان قوچان کیلومتر 4 جاده قوچان مشهد 051-47248886 pnughn.razavi.pnu.ac.ir
18 مرکز کاشمر کاشمر ضلع شرقی بلوار سید مرتضی، بعد از دانشگاه آزاد اسلامی 051-55250710 kashmar.razavi.pnu.ac.ir
19 واحد کلات کلات بلوار امام رضا (ع)، روبروی پمپ بنزین 051-34724420 kalat.razavi.pnu.ac.ir
20 مرکز گناباد گناباد انتهای خیابان شهید شوریده، میدان فردوس
051-57259202 gonabad.razavi.pnu.ac.ir
21 مرکز مشهد مشهد بلوار معلم - معلم 71 051-38911542 pnum.ac.ir
22 واحد مه ولات فیض آباد میدان امام خمینی، جنب شهرداری 051-56727068 mahvelat.razavi.pnu.ac.ir
23 مرکز نیشابور نیشابور شهرک بهداری، خیابان سینا، سینای 8، پلاک 36
051-42611475 neishaboor.razavi.pnu.ac.ir/portal/home
24 واحد کاخک گناباد غیرفعال است (در مرکز گناباد ادغام شده است)  
25  واحد قدمگاه نیشابور غیرفعال است (در مرکز نیشابور ادغام شده است)  
26 واحد باخرز باخرز غیرفعال است و بر اساس مصوبه مورخ 1398/11/08 شورای ساماندهی دانشگاه پیام نور، در واحد تربت جام ادغام شده است. 
27  واحد عشق آباد نیشابور غیرفعال است و بر اساس مصوبه مورخ 1398/11/08 شورای ساماندهی دانشگاه پیام نور، در مرکز نیشابور ادغام شده است.  
28 واحد دوغارون تایباد غیرفعال است و بر اساس مصوبه مورخ 1398/11/08 شورای ساماندهی دانشگاه پیام نور، در واحد تایباد ادغام شده است  
29 واحد داورزن سبزوار  غیرفعال است و بر اساس مصوبه مورخ 1398/11/08 شورای ساماندهی دانشگاه پیام نور، در مرکز سبزوار ادغام شده است.  
30 واحد خرو خرو غیرفعال است و بر اساس مصوبه مورخ 1398/11/08 شورای ساماندهی دانشگاه پیام نور، در مرکز نیشابور ادغام شده است.  
31 واحد فیروزه فیروزه غیرفعال است و بر اساس مصوبه مورخ 1398/11/08 شورای ساماندهی دانشگاه پیام نور، در مرکز نیشابور ادغام شده است.  

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3