اطلاعات دانشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی

ردیفنام مرکزشهرآدرستلفنآدرس سایت/ایمیل
1 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام تربت جام بلوار امام خمینی(ره)- بین امام خمینی 39 و 41 52547041  www.tjamcaas.ac.ir
2 دانشگاه تربت حیدریه تربت حیدریه کیلومتر 7 جاده تربت حیدریه- مشهد 52299602  www.torbath.ac.ir
3 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار توحید شهر 44012602  www.hsu.ac.ir
4 دانشگاه فردوسی مشهد مشهد میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد 38805000 http://um.ac.ir/
5 دانشگاه صنعتی قوچان قوچان کیلومتر 5 جاده قوچان- مشهد 47344000  www.qiet.ac.ir
6 مرکز آموزش عالی کاشمر کاشمر شهر کاشمر- خیابان سید مرتضی 55258801 http://ihekashmar.ac.ir
7 دانشگاه نیشابور نیشابور شهرک قدس- انتهای بلوار ادیب 43305000 http://fa.neyshabur.ac.ir/fa
8 مجتمع آموزش عالی گناباد گناباد خیابان شهدا- بعد از دادگستری 57255969  www.gonabad.ac.ir
9 دانشگاه فنی و مهندسی نوین گلبهار لغو مجوز      


rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3