اطلاعات مراکز و دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی

دیف نام مرکز شهر آدرس تلفن آدرس سایت/ ایمیل
1 پردیس شهید هاشمی نژاد (خواهران) مشهد میدان تلویزیون - ابتدای رضاشهر - دانشگاه فرهنگیان 38784321 http://phd.cfu.ac.ir/
2 پردیس شهید بهشتی (برادران) مشهد بزرگراه کلانتری - نرسیده به هتل پردیسان 38783094  http://pbm.cfu.ac.ir
3 مرکز ثامن الحجج (ع) مشهد بلوار دانشجو دانشجوی 33
38924330   http://samen.cfu.ac.ir
4 واحد دانشور نیشابور نیشابور بلوار جمهوری اسلامی 42217550 http://tmd.cfu.ac.ir
5 مرکز شهید رجایی تربت حیدریه تربت حیدریه خیابان فردوسی - فردوسی جنوبی - فردوسی 59 52274624 http://tbmt.cfu.ac.ir/
6 مرکز علامه طباطبایی سبزوار سبزوار سی متری شهدای هویزه - تقاطع بیست متری 44648800 tts.te.cfu.ac.ir
7
مرکز آموزش عالی فرهنگیان قوچان
قوچان
     

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3