2018-01-10-14-30-33  برگزاری چهارمین دوره آموزشی ویژه کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 kargah4

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3