برگزاری بیستمین کارگاه نظارت و ارزیابی آموزش و یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی

 

بیستمین کارگاه توانمندسازی و توسعه حرفه‌ای کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی در تاریخ 1400/04/01 صورت وبینار با حضور 60 نفر از کارشناسان با زمینه تخصصی رایانه و فناوری اطلاعات و مسوؤلین آموزش از زیر نظام ها و دانشگاه های مختلف استان توسط سرکار خانم دکتر رضوان حسین قلی زاده  عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در کارگاه یادشده موضوع نظارت و ارزيابی آموزش و يادگيری الكترونيكی در آموزش عالی به بحث و بررسی گذاشته شد.

 posterkargah19

 kargah20

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3