برگزاری بیست و دومین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

بیست و دومین کارگاه توانمندسازی و توسعه حرفه‌ای کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی با عنوان "دوره مقدماتي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش (2)” در تاریخ 1401/08/07 به صورت حضوری و با شرکت 20 نفر از کارشناسان در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در کارگاه یادشده که توسط جناب آقای دکتر حسین جعفری ثانی دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی و عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، موضوع ارزیابی ساختار و برنامه‌های دانشگاه‌هاو فعالیت‌های هیأت امناء، هیأت مؤسس، کمیته انضباطی، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و کمیسیون موارد خاص به بحث و بررسی گذاشته شد.

 22 01

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3