برگزاری بیست و سومین کارگاه آموزشی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

بیست و سومین کارگاه توانمندسازی و توسعه حرفه‌ای کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی با عنوان "دوره مقدماتي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت آموزش (3) و (4)” در تاریخ 1401/08/14 به صورت حضوری و با شرکت 20 نفر از کارشناسان در محل سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در کارگاه یادشده که توسط جناب آقای مهندس مصطفی هدایتی باویل کارشناس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی برگزار شد، موضوع ارزیابی فضای کالبدی و امکانات و تجهیزات دانشگاه‌ها و ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی به بحث و بررسی گذاشته شد.

 23 2

 23 3

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3