دوره های هیات نظارت

 عنوان دوره/کارگاهمدرس تاریخ برگزاریمدت زمان
 مخاطبین تعداد شرکت کنندگان
دوره رهبری آموزشی در دانشگاه ها «دلالت ها و کاربردها»
دکتر محمدرضا آهنچیان 1401/11/26 4 ساعت رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی 37
دوره تخصصی مبانی ارزشیابی آموزشی دکتر مرتضی کرمی 1401/11/10 4 ساعت اعضای شبکه تضمین کیفیت و گروه های بازدید 36
دوره مقدماتی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت آموزش (6) لیلا رضایی مقدم 1401/08/21 2 ساعت
کارشناسان نظارت و ارزیابی 20
دوره مقدماتی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت آموزش (5) لیلا رضایی مقدم 1401/08/21 2 ساعت
کارشناسان نظارت و ارزیابی 20
دوره مقدماتی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت آموزش (4) مهندس مصطفی هدایتی باویل 1401/08/14 2 ساعت
کارشناسان نظارت و ارزیابی  20
 دوره مقدماتی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت آموزش (3)
مهندس مصطفی هدایتی باویل 1401/08/14 2 ساعت
کارشناسان نظارت و ارزیابی  20

دوره مقدماتی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت آموزش (2)

دکتر حسین جعفری ثانی  1401/08/07 2 ساعت
کارشناسان نظارت و ارزیابی  20

 دوره مقدماتی نظارت، ارزيابی و تضمين كيفيت آموزش (1)

دکتر حسین جعفری ثانی  1401/08/02 2 ساعت
 کارشناسان نظارت و ارزیابی  20
دوره تجارب زیسته ارزیابی فعالیت های آموزش و یادگیری الکترونیکی دکتر رضوان حسین قلی زاده 1400/04/01      60
دوره آشنایی با فرایند ارزیابی فعالیت های  آموزش و یادگیری الکترونیکی دکتر حسن بهزادی 1400/03/25       60
دوره آشنایی با بسترهای آموزش و یادگیری الکترونیکی دکتر محسن کاهانی 1399/10/08    کارشناسان با زمینه تخصصی رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه های استان  40
دوره ارزیابی زیرساخت های آموزش و یادگیری الکترونیکی کیارش مجتهدین یزدی 1399/07/08    کارشناسان منتخب دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی استان  41
دوره آشنایی با فعالیت ها و ساختار هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان دکتر حسین جعفری ثانی 1399/04/10    اعضای کارگروه های تخصصی هیأت ناتک عتف خراسان رضوی  
دوره آشنایی با مأموریت ها، سیاست ها و رویه های هیأت نظارت استانی کلیه کارشناسان 1398/10/23    ویژه اعضای جدید هیأت نظارت استانی (دوره پنجم)  
دوره آشنایی با امور مربوط به اعضای هیأت علمی (جذب، ترفیع، ارتقا) هادی محمدی، طاهره صاحبیان، مسعود حکیمی 1397/12/04    کارشناسان منتخب نظارت و ارزیابی 16
دوره آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی جعفر نداف 1397/11/27    کارشناسان منتخب نظارت و ارزیابی  18
 دوره آشنایی با فرایندهای آموزشی سیدعلی صالحی بایگی، سمیه صدرا، محمد محمدخانی         
دوره آشنایی با فرایندهای امور مربوط به تحصیلات تکمیلی ملیحه کازرانی و آقای محمد نظام دوست        
دوره ارزیابی کیفی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ویژه کارشناسان مسؤول بازدید          
دوره توانمندسازی کارشناسان آموزش ویژه کارشناسان استا‌ن‌های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی          
دوره بازآموزی و انتقال تجربیات          
کارگاه آشنایی با گزارش نویسی          
کارگاه  آشنایی با روش های ارزیابی (مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه)          
کارگاه آمایش آموزش عالی خراسان رضوی          
کارگاه معیارها و شاخص های بهبود کیفیت نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی          
 کارگاه ارزیابی کیفی دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی          
کارگاه هم اندیشی و انتقال تجربه در زمینه بهبود فعالیت‌های نظارت و ارزیابی
دکتر محمد کافی، دکتر حسین جعفری ثانی، دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر رحمت اله فتاحی
1394/10/10
6 ساعت اعضای هیأت نظارت، اعضای کارگروه های تخصصی، اعضای هیأت علمی همکار
 

 

 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

دوره رهبری آموزشی در دانشگاه ها «دلالت ها و کاربردها»

(ویژه رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی)

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3