برگزاری کارگاه نظارت و ارزیابی آموزش و یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی (بخش دوم)

 

هجدهمین کارگاه توانمندسازی و توسعه حرفه‌ای کارشناسان هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استان خراسان رضوی در تاریخ 1399/10/08 به صورت وبینار برگزار شد. این کارگاه با حضور 40 نفر از کارشناسان با زمینه تخصصی رایانه و فناوری اطلاعات از دانشگاه های استان توسط جناب آقای دکتر محسن کاهانی استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد و رییس پیشین مرکز رایانه این دانشگاه برگزار شد. در کارگاه یادشده موضوع ارزیابی آموزش‌های مجازی و الکترونیکی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به بحث و بررسی گذاشته شد. این کارگاه دومین بخش از ارزیابی مجازی و الکترونیکی است. بخش اول قبلا توسط جناب آقای مهندس مجتهدین کارشناس مرکز آموزش‌ الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شده بود.

 dr kahani 18

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3