کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

آیین نامه نحوه فعالیت هیات نظارت استانی

آیین نامه نحوه نظارت هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

لینک دریافت و مشاهده آیین نامه

بازدید ها : 146