کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

جهت دریافت آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک دریافت

بازدید ها : 125