کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

برگزاری نودمین کارگروه تخصصی دانشگاه جامع علمی کاربردی

نودمين جلسه كارگروه تخصصي مراكز دانشگاه جامع علمي كاربردي استان روز یکشنبه مورخ 1396/1/20 از ساعت 8 تا10 با حضور اعضاء در محل دبيرخانه هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان تشكيل شد.

بازدید ها : 166