کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

بازدید از گروه پژوهشی بازرگانی فردوسی

هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز سه شنبه 96/7/18 به سرپرستي آقای دکتر پویا از گروه پژوهشی بازرگانی فردوسی، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد.

بازدید ها : 41