کیفیت تصادفی نیست، بلکه همیشه نتیجه تلاش هوشمندانه است
 
 

دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی

no image

 

دکتر حسین جعفری ثانی
دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی

 

 

 

 

صفحه خانگی :

 

http://hsuny.profcms.um.ac.ir/

 

 

 

مسئولیت :

altدبير هيأت نظارت و ارزيابي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي

معاون دبیر هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی

jafarian

 

سید محمد جعفر جعفریان راد
کارشناس کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی و فنی و حرفه ای

 

 

 

 

شماره تماس :

پست الکترونیک :

 

38802480 - 051
jafarian@Ferdowsi.um.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف :

 

altتشكيل جلسات كارگروه و پيگيري و دريافت گزارش ها
altرفع نواقص و پيگيري براي دريافت مستندات گزارش هاي بازديد
altانعكاس مصوبات به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
altبررسي شكايت ها
altنظارت دوره اي دانشگاه های دولتی و فنی حرفه ای

کارشناس مسئول دانشگاه های دولتی

jafarian    

 

سید محمد جعفر جعفریان راد
کارشناس مسئول دانشگاه های دولتی، فنی حرفه ای، فرهنگیان و علوم قرآنی

 

 

 

 

شماره تماس :

پست الکترونیک :

 


8802480- 0511
jafarian@Ferdowsi.um.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف :

 

altنظارت دوره ای
altرفع نواقص و پيگيري براي دريافت مستندات گزارش هاي بازديد
altانعكاس مصوبات به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
altبررسي شكايت ها
altنظارت بر تبلیغات مؤسسات آموزش عالی آزاد و پیگیری تبلیغات غیر مجاز
alt
تعامل با استانداري، سازمان بازرسي، اداره اماكن نيروي انتظامي و ساير مراجع ذي ربط
alt
شركت در جلسات استانداري به همراه دبير هيأت

کارشناس مسئول علمی کاربردی و موسسات آموزش عالی آزاد

img 5976  

 

علی جهان
كارشناس كارگروه تخصصي دانشگاه جامع علمي كاربردي

 

 

 

 

شماره تماس :

پست الکترونیک :

 

38802472 - 051

alijahanpars@gmail.com

 

 

 

شرح وظایف :

 

altنظارت دوره ای مراکز آموزش علمی-کاربردی
altتشكيل جلسات كارگروه و پيگيري و دريافت گزارش ها
altرفع نواقص و پيگيري براي دريافت مستندات گزارش هاي بازديد
altانعكاس مصوبات به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
altبررسي شكايت ها
altپشتیبانی پرتال هیأت نظارت استانی

کارشناس مسئول پیام نور و واحدهای پژوهش و فناوری

 

kkkk

 

مصطفی هدایتی
كارشناس مسئول كارگروه‌هاي تخصصي دانشگاه‌ پيام نور   و مؤسسات پژوهشی

 

 

 

 

شماره تماس :

پست الکترونیک :

 


  09354123199 - 38802474- 051
hedayati@staff.um.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف :

 

altنظارت دوره ای دانشگاه‌هاي پيام نور و موسسات پژوهشی
altتشكيل جلسات كارگروه و پيگيري و دريافت گزارش ها
altرفع نواقص و پيگيري براي دريافت مستندات گزارش هاي بازديد
altانعكاس مصوبات به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
altبررسي شكايت ها
altتدوين و تنظيم صورتجلسات هيأت استاني

کارشناس مسئول دانشگاه ها و موسسات غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی

l.rezaie

 

لیلا رضایی مقدم
کارشناس مسئول دانشگاه فرهنگیان و کارگروه تخصصی مراکز و مؤسسات پژوهش و فناوری

 

 

 

 

شماره تماس :

پست الکترونیک :

 

38802475- 051
l.rezaie@staff.um.ac.ir

 

 

 

شرح وظایف :

 

altتشكيل جلسات كارگروه و پيگيري و دريافت گزارش ها
altرفع نواقص و پيگيري براي دريافت مستندات گزارش هاي بازديد
altانعكاس مصوبات به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي
altبررسي شكايت ها
altنظارت دوره ای دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي و مؤسسات غير دولتي
altنظارت دوره اي مراکز و مؤسسات پژوهش و فناوری
altمدیر وب سایت هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی 

مسئول دفتر

basir

 

زهرا بصیر
متصدی امور دفتری

 

 

 

 

شماره تماس :

پست الکترونیک :

 

38802468- 051
basir@wali.um.ac.ir

 

شرح وظایف :

 

altمسئول دفتر
altامور دفتر محرمانه
altامور دبيرخانه
altهماهنگي جلسات

بازدید ها : 6584