ردیفاطلاعات مقاله

 

 

1

ارزیابی طراحی برنامه درسی برخط بر اساس نگرش دانشجویان دانشگاه‌های تهران

آمنه ملا محمدی - دکتر مرتضی کرمی - دکتر حسین جعفری ثانی

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: #نگرش -#طراحی برنامه درسی- #برنامه درسی برخط #آموزش عالی

 

 

2


دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در آینه تضمین کیفیت: تجارب کارشناسان نظارت و ارزیابی

دکتر حسین جعفری ثانی-لیلا رضایی مقدم

دریافت مقاله

واژه‍‌های کلیدی: #مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی #نظارت و ارزیابی آموزش عالی #تضمین کیفیت

 

3

شناسایی مسائل و چالش‌های تضمین کیفیت و ارائه راه‌کارها برای نظام آموزش عالی مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای

دکتر حسین جعفری ثانی - دکتر علی جهان - زهره شاهسون

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی:#چالش - #نظارت و ارزیابی #عوامل تسهیل بخش #آموزش عالی #علمی-کاربردی #فنی و حرفه‌ای

 

4

چالش‌ها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی در ایران

دکتر حسین جعفری ثانی - سید محمد جعفر جعفریان راد - زهره شاهسون

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: #چالش #نظارت و ارزیابی #کیفیت #آموزش عالی #دولتی #فرهنگیان #پیام نور

 

5

 تأملی بر مفاهیم نظارت، کنترل، ارزیابی  و پایش در آموزش عالی

زهره شاهسون-دکتر مجتبی بذرافشان مقدم- دکتر بهروز مهرام-دکتر مقصود امین خندقی

 دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: # نظارت # کنترل #ارزیابی #پایش

 

6

سیمای نظارت و ارزیابی در نظام‌های آموزش عالی جهان

زهره شاهسون-دکتر مجتبی بذرافشان مقدم- دکتر بهروز مهرام-دکتر مقصود امین خندقی

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی:# نظارت- # ارزیابی #کیفیت #نظام آموزش عالی

7

عتف

ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری- وابسته به معاونت آموزشی و پژوهشی

دریافت ماهنامه

 

8

 

ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی سرمایه فکری درآموزش عالی_ رهیافتی برای مراکز آموزش عالی فنی و مهندسی

قاسم سلیمی- زهرا راثیان

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: موزش عالی- سرمایه فکری- دارایی‌های نامحسوس-دانشگاه‌ها- مدیریت دانش-شاخص‌های ارزیابی

 

9

ارائه و ارزیابی اثربخشی چند شیوه تدریس در آموزش رشته علوم تربیتی

جواد شیر کرمی

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: فرآیند تدریس- روش‌های سنتی- شیوه‌های جدید- آموزش دانشگاهی

 

10

ارائه یک مدل مشارکتی ارزشیابی استاد

نیکو یمانی-علی‌رضا یوسفی-طاهره چنگیز

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی:ارزشیابی استاد- فرآیند ارزشیابی-بانک گزینه‌ها- تدریس اثربخش

 

11

ارزشیابی کیفیت برنامه درسی در نظام آموزش عالی

المیرا جاوید- فاطمه فرزادیان

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: #آموزش عالی- #ارزشیابی- کیفیت برنامه درسی

 

12

ارزشیابی کیفیت درونی دروس عمومی دوره کارشناسی ازدیدگاه اساتید و دانشجویان

یعقوب عزیزی-علی‌رضا صادقی-حسین عبداللهی

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: #ارزشیابی کیفیت- #برنامه درسی- دروس عمومی-#آموزش عالی

13

ارزشیابی و کنترل کیفیت راهبردهای یاددهی یادگیری برنامه‌های درسی آموزش عالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

محمد بیرامی- حسین رحیمی راد- رحمان بدری

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: #ارزشیابی- کنترل کیفیت- راهبردهای یاددهی- یادگیری برنامه درسی- #آموزش عالی

 

14

ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی فرایندی داوطلبانه یا اجباری؟

رضا محمدی- مریم زمانی‌فر- فاطمه صادقی مندی

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی:#آموزش عالی- #ارزشیابی- #تضمین کیفیت- فرآیند داوطلبانه-اجباری

 

15

ارزیابی برنامه‌های آموزش کارآفرینی درآموزش عالی

زهرا آراستی- سعیده سعید نبادکی

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی:آموزش کار آفرینی- #آموزش عالی- قصد کارآفرینی- هنجارهای ذهنی- درک کنترل رفتاری-نگرش به رفتار کارآفرینی

 

16

ارزیابی درونی و بهبود کیفیت برنامه درسی در گروه های آموزش مهندسی

مریم زمانی‌فر- رضا محمدی- فاطمه صادقی مندی

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: #آموزش عالی- #برنامه درسی-#ارزیابی درونی-گروه‌های آموزشی مهندسی

 

17

ارزیابی سیاست‌های فرهنگی آموزش عالی کشور: کثرت در وحدت فرهنگی/همزیستی فرهنگ علمی و دینی

ابوالفضل مرشدی- حسین خلج

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی:ارزیابی سیاست-سیاست‌های فرهنگی- #آموزش عالی- کثرت در وحدت-فرهنگ دانشگاهی

 

18

ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی در سال ۱۳۸۵: فرایند، نتایج و دستاوردها

فرانک مختاریان-رضا محمدی-کورش پرند-عبدالرسول پور عباس

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی: #ارزیابی عملکرد- شاخص-#بخش آموزش عالی-حوزه ستادی- حوزه دانشگاهی

19

ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه‌های آموزشی علمی کاربردی (ترمیک و پودمانی) در شهر تهران

محمد رضایی-نورالله پاشا

دریافت مقاله

واژه‌های کلیدی:#ارزیابی آموزش عالی- دانشجویان علمی-کاربردی - آموزش ترمیک - آموزش پودمانی

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3