سوالات متداول:

 

  بخش اول: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

  1- آیا بابت انصراف از تحصیل در موسسات آموزشی غیر دولتی هزینه ای دریافت می شود؟

  بلی. قبل از زمان حذف و اضافه شهریه ثابت و بعد از زمان حذف و اضافه حتی در صورت عدم انتخاب واحد توسط دانشجو شهریه ثابت و متغیر تا سقف 16 واحد توسط موسسه دریافت می شود.

  2- شرایط مهمانی چیست؟

 این شرایط عبارتند از :

 1- ثبت نام در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 2- کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه در همان سایت

 3- پرداخت شهریه ثابت ومتغیر به موسسه مقصد و شهریه ثابت به موسسه مبدا

  3- شرایط انتقال چیست؟

 این شرایط عبارتند از:

 1- ثبت نام در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (لازم به توضیح است که این سایت در اردیبهشت ماه هر سال فعال میگردد)

 2- کسب موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه در همان سایت (در صورت داشتن شرایط خاص مانند بیماری های حاد و صعب العلاج،  مشکلات خاص خانوادگی و ... )

 3- پرداخت شهریه ثابت و متغیر بابت انتقال به موسسات  مبدا و مقصد

  4- آیا انتقال از یک زیر نظام به زیر نظام دیگر امکان پذیر است؟

  انتقال دائم دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر دولتی، علمی کاربردی، پیام نور، نیمه حضوری، مجازی، واحد بین الملل به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان نوبت دوم (شبانه) به دوره روزانه مطلقا ممنوع است. ولی تقاضای انتقال دانشجویان روزانه دانشگاه های دولتی به نوبت دوم (شبانه)، پیام نور و موسسات غیر دولتی باید در کمیسیون موارد خاص بررسی شود.
  5- آیا شرط معدل برای طرح پرونده در کمیسیون موارد خاص وجود دارد؟
  بلی. حداقل معدل کل باید 10 باشد.
  6- آیا امکان بازگشت به تحصیل دانشجویانی که انتخاب واحد ننموده اند وجود دارد؟
  موافقت با بازگشت به تحصیل این دانشجویان که به دلیل موارد خاص (با ارائه مدارک مستدل) که حداکثر نصف سنوات تحصیلی برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند در کمیسیون موارد خاص بررسی می شود.
  7- شرایط تغییر رشته چگونه است؟
 

  در مقطع کاردانی و کارشناسی با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی در همان دانشگاه  امکان پذیر است:

 1- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

 2- حداقل یک ششم و حداکثر دو سوم واحدهای دوره را گذرانده باشد.

 3- نمره آزمون ورودی متقاضی از پایین ترین نمره آزمون فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

 4- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

 5- تغییر رشته فقط یک بار در دوران تحصیل و در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می گیرد و پس از نام نویسی در رشته جدید امکان بازگشت به رشته قبلی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8- شرایط تطبیق درس چیست؟

 این شرایط عبارتند از:

 1- در همان مقطع تحصیلی باشد.

 2- کسب موافقت گروه آموزشی الزامی است.

 3- نمره درس از 12 بیشتر باشد

 4- سرفصل دروس و تعداد واحد آن یکسان باشد.

  9- دروس پیش نیازچند واحد می باشد؟

  این تعداد عددی بین 8 تا 24 واحد و به تشخیص گروه آموزشی مربوطه می باشد.

  بخش دوم: دانشگاه جامع علمی کاربردی

  10- آیا دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی می توانند از یک مرکز به مرکز دیگری منتقل شوند؟

  بله، انتقال دانشجو از مؤسسات و مراکز آموزش علمی-کاربردی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت مرکز مبدأ و مقصد، بلامانع است.

  11- آیا امکان تغییر رشته در دانشگاه جامع علمی-کاربردی وجود دارد؟ تغییر رشته چه شرایطی دارد؟

  بله، دانشجو در طول دوران تحصيل درمقطع كارداني و كارشناسي مي تواند، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد:
 1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.
 2-  حداقل  1.6و حداكثر 2.3واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
 3-  نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.
 4- باتوجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

  12- مهمان شدن دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی چه شرایطی دارد ؟

 1-    موافقت مراکز مبدأ و مقصد
 2-   دانشجو باید حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
 3-  مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس بانظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
 4- هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر یک نيمسال در دوره كارداني، يا دو نيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه ، به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك      درس) در يك يا چند دانشگاه  گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.
 5 -    واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي شود. و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.
 6-    دانشحو باید شهریه ثابت را به حساب مرکز مبدأ و شهریه متغیر را به حساب مرکز مقصد واریز کند.

 13- آیا مدارک کاردانی و کارشناسی دوره های پودمانی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد؟

  بله، مدارک کاردانی و کارشناسی دوره های پودمانی توسط دانشگاه جامع علمی-کاربردی صادر می شود و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.