اعضای کارگروه

نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

دانشگاه جامع

علمی-کاربردی  

 نام و نام خانوادگی  سمت  عکس
 دکتر حسین جعفری ثانی  دبیر هیآت نظارت وارزیابی استانی (رئیس کارگروه ) showProfPic 
 دکتر جواد ساجوقی  یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی

1a 

 دکتر محمد امین ترابی زاده  نماینده زیر نظام مربوط

 2a

دکتر علی جهان یک نفر از افزاد متخصص و باتجربه در حوزه زیر نظام مربوط img 5976 
دکتر محسن حداد سبزوار یک نفر متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 photo 2018-02-09 21-12-00


      

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 73 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم