اعضای کارگروه

نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

مؤسسه های پژوهشی

و فناوری (مراکز

رشد و فناوری)  

 

 نام و نام خانوادگی  سمت  عکس
 دکتر حسین جعفری ثانی  دبیر هیآت نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه ) showProfPic
 دکتر احمد رضا بهرامی  یک نفر از اعضای هیآت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیآت استانی

ahmadreza bahrami 

 دکتر قدیر رجب زاده اوغاز  نماینده زیر نظام مربوط

 

سید محمد جعفر جعفریان راد یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط  photo ۲۰۱۸-۰۲-۰۶ ۱۲-۰۱-۰۸

دکتر رحمت الله فنتاحی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

fattahi 

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 76 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم