Assessment

 

گروه منتخب هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان خراسان رضوي روز سه شنبه 96/8/9 به سرپرستي آقای دکتر جعفری ثانی دبیر این هیات از دانشگاها و مراکز آموزش عالی شهرستان چناران (پیام نور، و علمی کاربردی)، بازديد به عمل آورد. نتيجه بازديد پس از طرح در كارگروه های تخصصي مربوط و هيأت استاني ابلاغ خواهد شد

ما 57 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم