آیین نامه نحوه نطارت بر فعالیت موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی

مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه 158 مورخ 1367/05/04

 

     

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 48 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم