اطلاعیه برگزاری اولین رویداد بزرگ علمی در زمینه سیاست گذاری در آموزش عالی ایران

big 6d650ed1-5cb0-48e2-b6dd-23e61b00f754poster4

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراحعه فرمایید

 

http://www.pmhei.ir/