عنوان کارگروه   دبیر هیأت نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه)

   یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی

 به انتخاب هیأت استانی

نماینده زیر نظام مربوط                                               

   یک نفر از افراد متخصص و  باتجربه در حوزه

زیرنظام مربوطه

  یک نفر از افراد متخصص

و باتجربه درحوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

   كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دانشگاه­هاي دولتي و دانشگاه­هاي وابست

ه به دستگاه هاي اجرايي(دانشگاه فرهنگيان)

دکتر حسین جعفری ثانی  دکتر صدیقه کاظمی  دکتر ایمان الله بیگدلی     مهندس مصطفی هدایتی باویل   دکتر مهرداد مهری

 كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور

دکتر حسین جعفری ثانی    دکتر هادی خدابخشیان   دکتر عقیله حیدری    سید محمد جعفر جعفریان راد   دکتر  مصطفی قلی زاده

   كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

غيردولتي- غيرانتفاعي و مؤسسات عال

ی آزاد

   دکتر حسین جعفری ثانی دکتر کامران داوری  دکتر محمد حسین طیرانی نجاران   لیلا رضایی مقدم  دکتر بهروز مهرام

 کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دانشگاه جامع علمي- كاربردي

   دکتر حسین جعفری ثانی    دکتر جواد سلجوقی دکتر محمد امین ترابی زاده  دکتر علی جهان    دکتر محسن حداد سبزوار

كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

مؤسسه­ هاي پژوهشي و فناوري( مراكز رشد و فناوري)

  دکتر حسین جعفری ثانی   دکتر احمدرضا بهرامی   دکتر قدیر رجب زاده اوغاز   سید محمد جعفر جعفریان راد   دکتر رحمت اله فتاحی

 كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر حسین جعفری ثانی   دکتر محمدرضا رمضانی آل   دکتر سید محسن نبوی کلات  لیلا رضایی مقدم دکتر هادی جباری نوقابی


  كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر حسین جعفری ثانی  دکتر سعید  احمدی مهندس محسن لطفی مهندس مصطفی هدایتی باویل دکتر مرتضی کرمی

 

یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیأت استانی

دکتر صدیقه کاظمی

دکتر هادی خدابخشیان

دکتر کامران داوری

دکتر جواد سلجوقی

دکتر احمدرضا بهرامی

دکتر محمدرضا رمضانی آل

دکتر سعید  احمدی

ما 15 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم