عنوان کارگروه   دبیر هیأت نظارت و ارزیابی استانی (رئیس کارگروه)

   یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی

 به انتخاب هیأت استانی

نماینده زیر نظام مربوط                                               

   یک نفر از افراد متخصص و  باتجربه در حوزه

زیرنظام مربوطه

  یک نفر از افراد متخصص

و باتجربه درحوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

   كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دانشگاه­هاي دولتي و دانشگاه­هاي وابست

ه به دستگاه هاي اجرايي(دانشگاه فرهنگيان)

دکتر حسین جعفری ثانی  دکتر صدیقه کاظمی  دکتر ایمان الله بیگدلی     مهندس مصطفی هدایتی باویل   دکتر مهرداد مهری

 كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور

دکتر حسین جعفری ثانی    دکتر هادی خدابخشیان   دکتر عقیله حیدری    سید محمد جعفر جعفریان راد   دکتر  مصطفی قلی زاده

   كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي

غيردولتي- غيرانتفاعي و مؤسسات عال

ی آزاد

   دکتر حسین جعفری ثانی دکتر کامران داوری  دکتر محمد حسین طیرانی نجاران   لیلا رضایی مقدم  دکتر بهروز مهرام

 کارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دانشگاه جامع علمي- كاربردي

   دکتر حسین جعفری ثانی    دکتر جواد سلجوقی دکتر محمد امین ترابی زاده  دکتر علی جهان    دکتر محسن حداد سبزوار

كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

مؤسسه­ هاي پژوهشي و فناوري( مراكز رشد و فناوري)

  دکتر حسین جعفری ثانی   دکتر احمدرضا بهرامی   دکتر قدیر رجب زاده اوغاز   سید محمد جعفر جعفریان راد   دکتر رحمت اله فتاحی

 كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر حسین جعفری ثانی   دکتر محمدرضا رمضانی آل   دکتر سید محسن نبوی کلات  لیلا رضایی مقدم دکتر هادی جباری نوقابی


  كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت

دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر حسین جعفری ثانی  دکتر سعید  احمدی مهندس محسن لطفی مهندس مصطفی هدایتی باویل دکتر مرتضی کرمی

 

یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیأت استانی

دکتر صدیقه کاظمی

دکتر هادی خدابخشیان

دکتر کامران داوری

دکتر جواد سلجوقی

دکتر احمدرضا بهرامی

دکتر محمدرضا رمضانی آل

دکتر سعید  احمدی

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 17 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم