اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای

jafari

دکتر حسین جعفری ثانی

   دبیر هیأت نظارت وارزیابی استانی (رئیس کارگروه )

ahmadi

 دکتر سعید احمدی

 یک نفر از اعضای هیأت نظارت و ارزیابی به انتخاب هیأت استانی

lotfi

مهندس محسن لطفی

 نماینده زیر نظام مربوط

hedayati

مهندس مصطفی هدایتی باویل

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام مربوط

karami

دکتر مرتضی کرمی

یک نفر از افراد متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی

 

 

 

 

 

22222

 

 

ما 189 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم