انتصاب سرکارخانم وجیهه هوشیار به عنوان رئیس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی عطار

Iran MSRT

بر اساس ابلاغ قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت امنا و هیأت‌های ممیزه، سرکارخانم وجیهه هوشیار به مدت 4 سال برای تصدی سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی عطار تعیین شد.