اعضای  کارگروه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

dr gholizadeh

دکتر مصطفی قلی زاده

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی (رییس کارگروه)

صفحه خانگی:http://prof.um.ac.ir/m_gholizadeh/
meshkati

دکتر حسن مشکاتی

نماینده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در کارگروه


 

mehri

دکتر مهرداد مهری

نماینده دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

rezvan hosseingholizade

دکتر رضوان حسین قلی زاده

عضو متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی


 

hedayati

مهندس مصطفی هدایتی باویل

عضو متخصص و با تجربه در حوزه زیر نظام دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دانشگاه فرهنگیان)

 

 

 

rotbebandi

1543317620-n1

1544

1543317657-n3